Doe met ons mee

Als u ook vindt dat behoud en herstel van de Texelse kernwaarden de hoogst mogelijke prioriteit moet hebben en dat de economische ontwikkelingsmogelijkheden daarop moeten worden afgestemd kunt u dat laten blijken door ons daadwerkelijk te steunen.
Dat kan op twee manieren:

  1. Stichting Kernwaarden TexelKritisch met ons meedenken door u aan te sluiten bij onze klankbordgroep. De kern van deze groep bestaat uit Texelaars die zich als werkgroep al bezig hielden met de bescherming van de Texelse kernwaarden voordat de stichting werd opgericht. Uitbreiding is gewenst omdat wij met meer overtuiging kunnen werken als wij een ruime achterban hebben, liefst bestaande uit mensen van uiteenlopende achtergrond. Wij hopen vooral op aansluiting door jongeren. Leden van de klankbordgroep ontvangen af en toe per email een verslag van onze activiteiten met de bedoeling daarmee constructieve reacties uit te lokken. Wie mee wil doen hoeft alleen maar zijn of haar emailadres aan de secretaris door te geven.

  2. Donateur worden. Wij kennen geen betaalde functies maar hebben toch onvermijdelijke kosten zoals voor de website, drukwerk en porto. We zijn daarom bij voorbaat dankbaar voor uw bijdrage. U kunt deze overmaken op bankrekening NL80 TRIO 0197 9768 59 ten name van Stichting Kernwaarden Texel met vermelding van uw emailadres. Klankbordlid én donateur kan natuurlijk ook.
Ga naar boven